Turvallisuus


Haluamme varmistaa turvallisen harrastamisympäristön jokaiselle seuramme jäsenelle.

1. Seuran arvot
Noudatamme jokapäiväisessä toiminnassamme seuraavia arvoja, jotka ohjaavat meidän toimintaamme: 1. Kokonaisvaltaisuus, kehitämme pelaajien sosiaalisia ja psyykkisiä taitoja, siinä missä fyysisiä taitojakin, 2. Tasa-arvoisuus, 3. Mielekkyys ja turvallisuus, 4. Urheilulliseen elämäntapaan kasvattaminen, 5. Pitkäjänteisyys.

2. Taustahenkilöiden/Vapaaehtoisen rikostaustaotteen selvitykset.
Kaikilta lasten ja nuorten kanssa seurassamme toimivilta valmentajilta/joukkueenjohtajilta/huoltajilta/hallituksen jäseniltä kysytään suostumus mahdolliseen vapaaehtoisen rikostaustaotteen selvityksen tekemiseen heidän aloittaessa toimimisen seurassamme. Suostumus tarkistukseen kysytään erikseen jokaiselta henkilöltä erikseen heidän aloittaessaan seurassamme. Selvityksen tarkastaa seuran palkattu työntekijä ja sitä säilytetään vain tarkistuksen ajan, jonka jälkeen se luovutetaan takaisin tarkastuksen kohteelle. Selvityksen sisällöstä ei tehdä merkintöjä mihinkään vaan siitä tehdään ainoastaan merkintä, että ote on käsitelty kyseisen henkilön kohdalta.
Rikosrekisteriotteen selvittäminen perustuu lakiin lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan
selvittämisestä (148/2014).

3. Turvallisuus Ukonniemi-areenalla:
Tulossa lisää pian. Osoite: Ottelukatu 9, 55420 Imatra

4. Turvallisuus harjoituksissa, peli- ja turnausmatkoilla:
Seura huolehtii siitä, että kaikki toimihenkilöt ovat opastettu toimimaan turvallisuusohjeiden mukaisesti harjoituksissa, peli- ja turnausmatkoilla. Harjoituspaikoissa noudatetaan kyseisen paikan omia turvallisuussääntöjä. Sisäliikuntapaikoissa noudatetaan jokaisen liikuntapaikan omia sääntöjä ja turvallisuusohjeita. Sisäharjoituspaikoissa jokaisen on hyvä tietää, mistä löytyy hätäuloskäynnit.
Lisenssivakuuus kattaa matkat harjoituksiin ja otteluihin. Seura suosittelee joukkueita käyttämään linja-autoa reissaamiseen, kun vanhemmat/toimihenkilöt kuskaavat pelaajia on vastuu aina kuljettajalla. Kun joukkueemme yöpyvät reissuilla on ensisijaisen tärkeää majoittua turvallisesti. Yleistä majoituspalvelua käytättäessä on vastuu turvallisuudesta niitä tarjoavalla taholla.

Kun majoitumme joskus kohteissa joita ei ole ensisijaisesti tarkoitettu majoittumiseen, kuten koulujen tilat on tärkeää käydä yhteiset pelisäännöt ja turvallisuuteen liittyvät tekijät majoituspaikalla läpi kootusti joukkueen kesken esimerkiksi joukkueenjohtajan johtamana. Majoituspaikalla selvitetään varauloskäyntien sijainti ja varmistetaan, että jokainen reissaaja tietää niiden sijainnin. Majoitustilat lukitaan, kun tilat jäävät tyhjilleen. Yleisellä tasolla, kun reissuissa noudatetaan samoja sääntöjä kuin kotona, harjoituksissa ja koulussa vältytään ylimääräisiltä ongelmilta.

Kun Imatran Palloseuran joukkue osallistuu turnaukseen, tulee joukkueenjohtajan tutustua turnauksen järjestäjän turvallisuussuunnitelmaan sekä tietää sen oleellisimmat ydinkohdat, erityisesti selvittää vastuuhenkilöt, pelastautumisohjeet, kokoontumispaikat ja ensiapupisteet.

Reissuissa ei saa kantaa mukanaan päihteitä, tulenkäsittelyvälineitä, teräesineitä tai muita esineitä joilla voi vahingoittaa toisia. Väärinkäytöksiä näissä asioissa käsitellään seuran toimintatapojen mukaisesti tarvittaessa.

Nämä säännöt koskevat kaikkia tapahtumassa mukana olevia seuran edustajia, toimihenkilöitä, pelaajia ja vanhempia.

Kenttien tulee olla sellaisessa kunnossa, että niillä voi turvallisesti harjoitella ja pelata jalkapalloa. Imatran kaupunki vastaa kenttien kunnosta ja huollosta, jolloin vastuu niiden yleisestä turvallisuudesta kuuluu kaupungille. Kotipeleissä ja järjestämissään turnauksissa seuralla ja järjestävällä joukkueella on vastuu pelin turvallisuudesta.

Omien tapahtumien turvallisuudesta vastaa Imatran Palloseuran turvallisuussuunnitelma ja viranomaisten antamat yleiset ohjeistukset. Turvallisuusvaatimus koskee aina sekä pelaajia, toimihenkilöitä että katsojia.